Alle midler, der betros en advokat i kontorfællesskabet, bliver umiddelbart indsat på en klientkonto og forvaltes efter Advokatsamfundets regler.

Under den enkelte advokat er anført i hvilke banker den pågældende advokat har klientbankkonti.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Advokaterne i nærværende kontorfællesskab påtager sig intet ansvar for en klients eventuelle tab som følge af, at klientmidlerne er anbragt i et pengeinstitut, der økonomisk bryder sammen.