Advokaterne der indgår i advokatcentrum er beskikket af Justitsministeren og er en del af Advokatsamfundet.

Advokaterne der indgår i advokatcentrum har alle tegnet ansvarsforsikring og garantiordning. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvorfra den udøves. Under hver enkelt advokat er særskilt anført nærmere oplysninger om ansvarsforsikringen.

Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf Retsplejelovens §126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler der særligt gælder for udførelsen af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af et tvist om et salær opkrævet af en af advokaterne der indgår i advokatcentrum, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnævnet.dk