advokatcentrum

er et kontorfællesskab omfattende advokaterne Kim Rosenthal Hansen, Carsten Halle og Lene Østerberg. Vi driver hver for sig selvstændige advokatvirksomheder men dækker tilsammen over et meget bredt fagområde. 

Advokaterne Carsten Halle og Lene Østerberg er specialiserede i strafferet og familieret.

Kim Rosenthal Hansen beskæftiger sig med ejendomshandel, behandling af dødsboer samt behandling af sager for kommunernes Børne og Ungeudvalg samt for Ungdomskriminalitetsnævnet.