advokat Kim Rosenthal Hansen

Jeg har beskæftiget mig med rådgivning, primært til købere af fast ejendom, i mere end 20 år.

Køb af fast ejendom, er som regel en af de største beslutninger man tager som familie, og jeg sætter en ære i at hjælpe med at gøre handlen tryg og ukompliceret for mine klienter. Under sagens behandling holder vi et møde hvor vi gennemgår købsaftalen, handelsdokumenterne samt de forhold omkring ejendommen der har betydning for jer. Hvis der er behov gennemgår vi også om i har behov for at oprette testamente, samejeoverenskomst mv.

Som andre arbejdsområder beskæftiger jeg mig med behandling af dødsboer, rådgivning af mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder, rådgivning i familieretlige spørgsmål, herunder vedrørende testamenter, ægtepagter  samt ejendomsadministration. 

Jeg bistår ligeledes ved behandling af sager ved Kommunernes Børne og Ungeudvalg i forbindelse med anbringelse udenfor hjemmet samt ved ved sager for Ungdomskriminalitetsnævnet.

Jeg har i en årrække rådgivet lokale og landsdækkende idrætsklubber og forbund, og har derfor et indgående kendskab til sportens retsforhold.


Det med 'småt'

Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Jeg driver virksomhed fra Kim Rosenthal Hansen advokatanpartsselskab CVR nr 26594812 og har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos forsikringsselskabet Codan. Jeg har klientbankkonti hos Sydbank og Nordea.