advokat Carsten Halle
Jeg beskæftiger mig hovedsageligt med behandling af straffesager samt civile sager indenfor familieretten.

CV
1979   Kandidateksamen, Århus Universitet.
1979/1980 Værnepligtig jurist hos Forsvarskommandoauditøren.
1980/1992 Ansat advokat hos Advokaterne Michael Müllertz og Anne-Merethe Arnung.
1992-   Selvstændig advokatvirksomhed i Rødovre.

Jeg har møderet for alle retter i Danmark, herunder Højesteret.
Jeg er beneficeret af justitsministeriet i straffesager og i sager, hvor en part har fri proces.

Det med 'småt'
Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Jeg driver virksomhed fra Carsten Halle advokatanpartsselskab, CVR 25502051; har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos forsikringsselskabet Codan og har klientbankkonto hos Danske Bank.